Gwefan Swyddogol yr URC
Buy Official

Pasio'n Ôl - prynwch gynnyrch swyddogol

No ALT tag specified

Mae amryw o gwmnïau diegwyddor yn gweithredu yn y farchnad gan gynnig pecynnau lletygarwch a thocynnau answyddogol ar gyfer gemau sy'n cael eu cynnal yn Stadiwm y Mileniwm. Fodd bynnag, os byddwch chi'n prynu pecynnau lletygarwch a/neu docynnau gan rywun nad yw'n weithredwr swyddogol ar ran Undeb Rygbi Cymru, efallai nad ydych chi'n sylweddoli y gallech chi fod yn prynu tocynnau ac yn trafod nwyddau sydd wedi'u dwyn. Caiff y tocynnau hyn eu gwerthu am grocbris, a gallent olygu eich bod yn cael eich atal rhag mynd i mewn i'r stadiwm yn y lle cyntaf neu'n cael eich troi allan o'r stadiwm yn ystod y gêm.

Mae goblygiadau prynu cynnyrch answyddogol yn gallu achosi embaras a siom i gwsmeriaid corfforaethol ac unigolion preifat.

Mae Undeb Rygbi Cymru yn ystyried gwerthu tocynnau ar y farchnad ddu yn fater difrifol iawn, ac mae'n gwneud popeth posibl i atal gwerthu cynnyrch answyddogol drwy asiantiaid tocynnau, darparwyr lletygarwch didrwydded a gwefannau megis eBay, Get Me In, Viagogo a Seatwave.
WRU TV

1

Match Tickets

Match Tickets

For all the latest Home and Away Ticket Information

3

Debentures

Debentures

The Welsh Rugby Union is delighted to announce the launch of their 130th Anniversary Debentures. Make sure you take the chance to reserve your place in rugby history

4

WRU Membership

WRU Membership

Click here to join The WRU Supporters Club
© 2018 Content © Welsh Rugby Union Ltd, Statistics © SFMS Ltd, Photography © Huw Evans Agency Nodyn Cyfreithiol Dosbarthwyd gan Sotic Pwerir gan OpenText WSM